Alla känner vi till ordet mobbning, men vad innebär det egentligen? Vi vet kanske betydelsen, men skulle vi kunna känna igen det om vi såg det själva? Eller ens om vi själva utsattes för det? Mobbning är ett enormt samhällsproblem och drabbar omkring 60 000 barn och ungdomar varje år här i Sverige. Det finns många olika former utav mobbning, allt från fysisk och psykisk till verbal. På film är det vanligt att se hur någon blir slagen och sedan toalettdoppad, men det kan handla om att bli hårdare tacklad under idrotten, folk som går in i en och stöter till med axeln när man möts i korridorerna eller helt vanliga tjuvnyp. Allt som påverkar oss fysiskt är fysisk mobbning, ibland leder det även till slag och sparkar, kläder som blir sönderslitna eller slängda in i duschen medan man byter om och liknande. Psykisk mobbning är svårare att upptäcka, men precis lika kännbar för den som utsätts för det. Det kan handla om allt från dömande blickar, ovälkomna närmanden eller att bli utfryst ifrån samtal. Här så är det lättare för den som utsätts eller dom som står utanför och ser på att kanske tro att den utsatte är paranoid eller fånig, men det bör inte tas lättsinnigt. Psykisk mobbning ökar känslan av ensamhet och isolering i grupp. Den sista kategorin är även den största och vanligaste, verbal mobbing. Det kan handla om taskiga kommentarer, ryktesspridning och hot. Nuförtiden så löper det även till internet, vilket gör att många inte kommer ifrån det ens när dom kommer hem. Kommentarer, meddelanden och andra metoder utav kommunikation via datorn, smartphone eller läsplatta är en mobbning som suddar ut gränserna mellan skola, jobb och privatliv.

Men varför finns det mobbning? Orsakerna är dessvärre många och väldigt komplicerade, bakgrunderna kan variera och alla fall är unika. Unika, men inte olösbara. Ibland så kan det handla om att en person är lite annorlunda gentemot resten utav majoriteten, kanske man är en tystare eller beskedligare person och därför uppfattas som svar, eller så är det egentligen mobbaren som har störst problem i ryggen och själv bär världen på sina axlar och helt enkelt tar ut sina frustrationer på andra. Folk som bryter mot normen, har svårt att identifiera varje grupps och plats osynliga regler eller uppfattas som svaga är ofta utsatta. Alla har vi inte skinn på näsan och kan ta andras beteende med en klackspark, dessvärre. Men även om det känns hopplöst så finns det lösningar och åtgärder att ta.

Det allra första man bör göra är att tala med någon som kan hjälpa till och förändra läget, exempelvis sina föräldrar, lärare eller kanske chefen på sommarjobbet. För att få bukt med och förstå en mobbningssituation så gäller det att föra en dialog, både individuellt och i grupp. När man väl som utomstående fått ett grepp om situationen så går den förhoppningsvis att få bukt med. Det finns även hjälporganisationer så som BRIS, Friends och andra vilka specialiserar på att jobba preventivt mot mobbning och kan ge värdefull rådgivning och vägledning i olika situationer.