Sorgligt nog så finns det dom som känner av en så kraftig hopplöshet här i livet, en sådan sorg, att dom tar sitt liv i sina egna händer och avslutar det. Det finns många moderna myter om självmord och även en hel del olika synsätt på det. En del kan tycka att det är oerhört fegt medan andra beundrar deras mod och den dystra sanningen är att det inte finns något rätt eller fel sätt att se på det. Självmord är något som ofta inte går att förutse och drabbar inte bara den som tar livet utav sig, utan även familjen, vänner och bekanta runtom. Film, böcker och television ger ofta en förenklad bild utav självmord, eller beskriver det endast ytligt för att sedan kunna gå vidare med sina storys. Men det finns även dom som gör ett bra jobb med att skilja varför något sådant kan ske. Netflix originalserie Tretton skäl varför (2017) är ett väldigt bra exempel på hur man ger en komplex och mångfacetterad bild utav självmord, där inte bara offrets bild ges utan även de omkring karaktäriseras som multidimensionella och levande människor som själva kämpar med sina liv.

I Sverige tar mellan 40-50 ungdomar under 20 år sitt egna liv varje år och av dom så är ungefär 5 under 15 år gamla. Anledningarna mellan fall till fall varierar kraftigt, det kan handla om övergrepp, framtidsångest, mobbning eller psykisk ohälsa. Dom flesta som begår självmord har tidigare pratat om det, mer eller mindre tydligt. Det är inte alltid som omgivningen fångar upp budskapet eller hinner reagera i tid, men tysta självmördare är mycket sällsynta. Bara man är uppmärksam så brukar det finnas varningstecken. Det är även viktigt att kunna tala om självmord, att läsa om det eller se det på film eller i tv-serier, så länge som det porträtteras på ett rationellt och sunt sätt. Genom att föra en diskussion så kan det göra personer medvetna om att dom behöver söka hjälp. Tonåren är förvirrande tid och dom flesta har en eller annan gång haft tankar om sin egen dödlighet, självmord och existentiella frågor, vilket gör att självmordstankar är vanliga i just tonåren. Däremot så är det ytterst få som går från tanke till handling och om tankarna leder till självmordsförsök så måste det tas extremt allvarligt. Idag så är det dubbelt så vanligt att unga pojkar och män tar sina egna liv än om man jämför med jämnåriga flickor och kvinnor. Pojkar och unga män talar även mer sällan om självmord och håller sina känslor för sig själva. När ungdomar talar om sina problem och känslor så gör dom det oftare med andra vuxna än sina föräldrar, eller med sina vänner. Detta gör att många föräldrar hålls i skuggan och kanske inte uppfattar att deras ohälsa.

Självmordsprocessen hos vuxna är oftast väldigt långdragen och kantad utav en nedåtgående spiral. Hos ungdomar däremot så sker självmord oftare plötsligt, vilket gör att det är så ytterst viktigt för vuxna i ungdomars närhet att agera så fort dom börjar se tecken på psykisk ohälsa så som nedstämdhet, oro och liknande. Tidigare självmordsförsök ökar även risken för lyckade försök och speciellt vid födelsedagar och högtidsdagar. Studier visar att ungdomar mellan 10-24 år oftast utför självmordshandlingar under en tvåveckorsperiod nära sin födelsedag.