IOGT-NTO:s kamratstödsverksamhet bygger på idén om hjälp till självhjälp och att varje enskild individ har en egen kraft. Tillsammans med andra som haft liknande erfarenheter i livet kan skapa förändring både för enskilda individer och för samhället i stort. Verksamheten är till för att stödja enskilda individer som vill träffas i en drogfri miljö och kamratstöd är en del utav det. Det var år 1987 som verksamheten startades och erbjöd till en början individer som var på väg in i eller genomgått behandling IOGT-NTO:s behandlingshem vid Dagöholm. Genom åren så har kamratstöd vuxit exceptionellt och idag finns det ungefär 60 kamratstödsverksamheter runt om i landet och nya grupper bildas ständigt. Arbetet inom kamratstöd går ut på att hjälpa och åstadkomma utveckling för personer mer alkohol – och/eller drogberoenden utav olika slag.

Dom senare åren så har IOGT-NTO:s antal medlemmar som vill lämna ett missbruk bakom sig ökat, vilket lett till att fler behövt stöd på olika vis. Enda sedan rörelsens tidiga dagar under 1800-talet så var det vanligt att personer som drack för mycket blev medlemmar i ”logen” för att hålla sig nyktra. Något som var mycket lättare när man kunde känna stöd från andra med liknande problem. Även anhöriga till alkoholister valde att engagera sig i verksamheten för ett nyktert samhälle. Dom som är medberoende kan även dom få hjälp via kamratstöd och hitta en väg ut ur dom dåliga banor och liv som missbruk, både direkt och indirekt kan orsaka. Själva grunden i Kamratstöd är relationen mellan människor och bygger starkt på ömsesidighet och respekt.

Rent organisatoriskt så är kamratstöd en del utav lokala föreningar och en del utav IOGT-NTO:s sociala arbete inom samhället. Samverkan och samarbete med både den traditionella delen utav IOGT-NTO:s samt övriga kamratstödsföreningar regionalt är viktigt och eftersträvat.

Beroende och missbruk är två olika begrepp som har olika innebörd, vilket kan vara viktigt att veta om. Beroende handlar om hur alkohol, narkotika och mediciner påverkar och förändrar hjärnan, medan missbruk handlar om hur användandet påverkar en persons liv och handlingar (oftast på ett negativt vis). Ett beroende visar sig ofta på att en person ofta tänker och/eller talar om exempelvis alkohol, har svårt att sluta dricka och ofta kommer med anledningar till att man bör ta sig ett järn eller två. Det går ofta från en vana till vanebildande. Ett beroende kan lätt övergå i missbruk, vilket i sig kan leda till att personen under berusning utsätter sig själv eller andra för fara eller obehag, det påverkar livskvalitén och förmågan att umgås med andra eller arbetslivet. Ett missbruk behöver inte heller innebära den klassiska bilden utav en sjaskig individ som sitter och dricker mer eller mindre diskret på en parkbänk ute på stan, vissa klarar av att hantera sitt missbruk och arbete, sociala förhållanden eller liknande samtidigt som deras hälsa påverkas. Periodare är personer som kan vara utan dryckenskap, narkotika eller andra substanser en längre tid för att sedan kanske sjukskriva sig i en eller flera veckor för att missbruka. Den senare sortens missbrukare är svårare att upptäcka och till stor del även dom som lyckas förneka sina beroenden och missbruk ifall konfronterade. Då kan kamratstöd vara en bra hjälp både för den beroende/missbrukande eller anhöriga.